composer

基本前提為環境需要有 PHP

後續按照 Composer 安裝教學 步驟做。

php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
php -r "if (hash_file('sha384', 'composer-setup.php') === 'e0012edf3e80b6978849f5eff0d4b4e4c79ff1609dd1e613307e16318854d24ae64f26d17af3ef0bf7cfb710ca74755a') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"
php composer-setup.php
php -r "unlink('composer-setup.php');"

此時在執行指令的位置,會出現以下檔案

composer.phar

測試執行 composer.phar

composer.phar

// 顯示
  ______
 / ____/___ ____ ___ ____ ____ ________ _____
 / /  / __ \/ __ `__ \/ __ \/ __ \/ ___/ _ \/ ___/
/ /___/ /_/ / / / / / / /_/ / /_/ (__ ) __/ /
\____/\____/_/ /_/ /_/ .___/\____/____/\___/_/
          /_/
Composer version 1.8.5 2019-04-09 17:46:47
略...

將檔案移動到

mv ./composer.phar /usr/local/bin/composer
// 將 composer.phar 複製到 /usr/local/bin/ 目錄下並同時改名為 composer
usr 相關說明

在任意位置執行 composer,顯示以下訊息,確認載入成功。

composer

// 顯示
  ______
 / ____/___ ____ ___ ____ ____ ________ _____
 / /  / __ \/ __ `__ \/ __ \/ __ \/ ___/ _ \/ ___/
/ /___/ /_/ / / / / / / /_/ / /_/ (__ ) __/ /
\____/\____/_/ /_/ /_/ .___/\____/____/\___/_/
          /_/
Composer version 1.8.5 2019-04-09 17:46:47
// 略